// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Desteği

Programın Amacı Nedir?

Türkiye’nin adımları yenilenebilir enerji politikasında hedef maddeler olarak listelenecek olursa;

 • Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını arttırmak
 • Güvenli, ekonomik ve uygun maliyetli yenilenebilir enerji üretimini teşvik etmek
 • Enerji kaynaklarının çeşitliliğini arttırmak
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılması sağlamak
 • Atık ürünleri kullanmak ve çevreyi korumak
 • İlgili makine ve / veya elektromekanik imalat endüstrilerinin geliştirilmesi
 • Hidroelektrik potansiyelinin tamamını elektrik enerjisi üretiminde kullanmak
 • Rüzgâr enerjisine dayalı kurulu gücün 20.000 MW’a ulaştırmak
 • 600 MW’lık jeotermal potansiyeli işletmeye sokmak
 • Güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir kaynakların kullanımını düzenlemek

Programın Özellikleri

      Kurum tarafından gerçekleştirilen harcama kalemlerinin uygunluk ve fiyat kontrolleri neticesinde, başvuru sahibinin beyan etmiş olduğu toplam uygun harcama tutarının %50’den fazlasının uygun olmayan harcama olarak değerlendirilmesi sonucu başvurunun reddine sebep olmaktadır.

Kimler Başvurabilir

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak bir gelir kaynağı oluşturmak isteyenler,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları ile yenilikçi bir üretim yapmak isteyenler başvurabilir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Uygulamada yer alan proje çalışma planının, teknik projenin, teknik şartnamelerin ve keşif özetinin son hali eksiksiz ve doğru bir şekilde online proje başvuru sistemine yüklenmelidir.

Başvuru Paketi TKDK’nın istediği formatta hazırlanmış olmalıdır.

 

Desteklenen Proje Giderleri

Mekanizma kapsamında elektriğin kW/saat‘ine ,

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ

Eski fiyat: 7,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 53,363 kuruş)

Yeni fiyat: 40 kuruş/kWh

Değişim (%): – 25

RÜZGAR SANTRALLERİ

Eski fiyat: 7,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 53,363 kuruş)

Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh

Değişim (%): – 40

JEOTERMAL SANTRALLERİ

Eski fiyat: 10,5 cent/kWh (Bugünkü kurla 76,755 kuruş)

Yeni fiyat: 54 kuruş/kWh

Değişim (%): – 30

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ

Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)

Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh

Değişim (%): – 67

BİYOKÜTLE SANTRALLERİ (Çöp gazı / Atık lastik)

Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)

Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh

Değişim (%): – 67

BİYOKÜTLE SANTRALLERİ (Biyometanizasyon)

Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)

Yeni fiyat: 54 kuruş/kWh

Değişim (%): – 44

BİYÜKÜTLE SANTRALLERİ (Termal bertaraf)

Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)

Yeni fiyat: 50 kuruş/kWh

Değişim (%): – 49

Kaynak: Enerjgünlüğü