// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

Yatırım Tevşik Desteği

Programın Amacı Nedir?

Yatırım Tevşik Desteği ile Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;

 • Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
 • Üretimi ve istihdamı artırmak,
 • Büyük miktarda yatırımlar ile araştırma-geliştirme içeriği yüksek ile stratejik yatırımları özendirmek,
 • Uluslararası rekabeti artırmak,
 • Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
 • Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
 • Bölgeler arasındaki gelişmişlik oranı farkını azaltmak,
 • Kümelenmelere ve çevrenin korunmasına yatırımı teşvik etmeyi ve hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır.

Yatırım Tevşik Desteği Programının Özellikleri

Teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

 1. Genel Teşvik Uygulamaları
 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 3. Öncelikli Yatırımların Teşviki
 4. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
 5. Stratejik Yatırımların Teşviki

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,

 • ve 2. bölgelerde 1 milyon TL,
 • , 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 bin TL.’dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı

 • ve 2. bölgelerde 1 milyon TL’den,
 • Diğer bölgelerde ise 500 bin TL’den,

başlamak üzere miktarlar her sektör ve her il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Büyük Ölçekli Yatırımlar için alt destek limiti 50 milyon TL’dir. Sektörden sektöre göre meblağlar değişmektedir.

Stratejik Yatırımlar için sabit yatırım tutarı en az 50 milyon TL’dir.

Cazibe Merkezi programı kapsamında illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, minimum yatırım gerektirmeden kuruldukları bölgelerde bölgesel teşviklerden yararlanabilir.

Kimler Başvurabilir

 • Gerçek kişi, adi ortaklık statüsündeki şirketler, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki birimleri faydalanabilmektedir.
Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye’de bir Türk şirketi veya limited şirket kuruluşuna yatırım yapmak ve yurt dışında yabancı şirket kurmak isteyen yabancı gerçek kişiler de Türk Yatırım Teşvik Programında kurulan şirket veya limited şirketten yararlanmak için başvuruda bulunabilirler.

Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ve yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş (şirketler gibi) tüzel kişiler tarafından Türkiye’de kurulan şirketler, Türk şirketi statüsünde oldukları için Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki desteklerden yerli yatırımcılarla eşit koşullarda faydalanabilmektedirler.

Desteklenen Proje Giderleri

Faiz Desteği: En az bir yıl vadeli yatırım kredilerine verilen finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının%70’ine kadar kredinin ilk 5 yılında ödenecek faiz veya temettülerin bir kısmını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı karşılamaktadır.

Katma Değer Vergisi İadesi: 500 milyon TL ve üzeri sabit yatırımla stratejik yatırım kapsamında gerçekleştirilen inşaat harcamaları için katma değer vergisi iadesi. 

Vergi İndirimi: Gelir vergisi veya kurumlar vergisinin yatırım mevzuatı miktarına kadar indirim veya muafiyet oranını ifade eder. Ayrıca imalat sanayi için düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında, yapılacak yatırım harcamalarının yatırıma katkı oranı her bölgenin efektif yatırıma katkı oranının 15 puanına eklenir. Tüm bölgelerin vergi indirim oranı %100 ve yatırım döneminde kullanılabilecek sermaye katkı oranı %100’dür.

Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Öncelikli Yatırımların Teşviki Büyük Ölçekli YatırımlarınTeşviki Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi X
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği X
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği X
Faiz Desteği X X
Yatırım Yeri Tahsisi X
KDV İadesi X X X X