// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

Tarıma Dayalı Sabit Yatırım Desteği

Programın Amacı Nedir?

Bu programın amacı, yerel kapasiteyi ve birliği geliştirmek, istihdam oluşturma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını hedef alan projeler ile üretime yönelik makine-ekipman alımı projeleri ile çiftçiyi desteklemektir.

Programın Özellikleri   

Hibeye Dair Proje Tutarı (KDV Hariç);

 • Yeni Yatırımlar İçin: 3.000.000TL
 • Tamamlama Yatırımları İçin: 2.000.000TL
 • Kapasite Artırımı Yatırımları İçin: 1.500.000 TL
 • Teknoloji Yenileme / Modernizasyon Yatırımları İçin:1.500.000TL

Program bütçeleri KDV Hariç hesaplanmaktadır.

Destek Oranı: %50

Destek Alt Limiti: 250.000 TL


Kimler Başvurabilir?

Bakanlığın kayıt sistemine yer alan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Program kapsamında hazırlanan başvuru dosyalarının, belirtilen tarihten itibaren 90 gün içinde Uygulama Rehberinde gerekli şartlara uygun bir şekilde hazırlanarak elektronik ağ üzerinden girişlerinin yapılması gerekir.
 • Başvurunun tamamlanması için, başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde girilen başvuru belgelerinin ekleri ile birlikte İl Tarım ve Ormancılık Bürosu il proje uygulama birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir.
Desteklenen Proje Giderleri

Bu program kapsamında:

 • İnşaat işleri alım giderleri,
 • Makine ekipman alım giderleri

Desteklenebilecektir.

Proje Konuları:

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması (bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, tıbbi aromatik ürünler, çelik silolar, soğuk hava deposu) yatırımı,
 • Proje İçeriğinde Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri,
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
 • Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
 • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar,
 • Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları,
 • Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları,
 • Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımlarıi
 • Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar),
 • Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları,
 • Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı),
 • Kanatlı Kesimhane Yatırımları,

Bu konular projenin hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında;

 • Kırsal turizm yatırımları,
 • Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
 • El sanatları ve katma değerli ürünler,
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.