// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteği

Programın Amacı Nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulama kapsamında gerekli koşullar çerçevesinde su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini resmen yürütenlere destek fonu sağlamaktadır.

Programın Özellikleri     

Alabalık, çipura ve levrek iyi tarım uygulamaları kapsamında desteklenen balıklardır.

 İyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunanlar, sistemde kaydı olanlar, yapılması gereken süre içinde başvurularını yapanlar, belgelerini eksiksiz teslim edenler, yavru balık yetiştiriciliği yapmayanlar ve verilen desteklerden yararlanma haklarını kaybetmemişler ile tarım uygulamaları kapsamında verilen 25 bin kilogram ve üzerinde yapılan üretimlere kilogramına 1,50 kuruş destek verilmektedir.

Su Ürünleri

Birime Destek (kilogram)

Kapalı Sistem Üretimi 350.000 kg’a kadar (350.000 kg dahil)

1,50 TL

 Kimler Başvurabilir

  • Çiftçi ve çiftçi hane halkından olmak
  • Kırsal alanda faaliyet göstermek
  • Gerçek ve tüzel kişi olmak
  • Yukarıda saydığımız balık türleri ve mide üretimi yapmak
  • Su Ürünleri Bakanlığından onaylı su ürünleri sertifikasına sahip olmak
  • Yine bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası almış olmak
  • 000 kilograma kadar üretim yapabilmektedir (kapalı sistem üreticilerinin kilogram limiti yoktur).
  • Tarım Bilgi Sistemi‘ne kayıtlı olmak gibi şartlar aranmaktadır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İl / bölge tarım ve ormancılık bürosuna şahsen başvurulmalıdır.

 

Birden fazla türde üretim yapanların yine müdürlüğe başvurarak tespit ettirmesi gerekmektedir. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları tarafından kabul edilen destek uygulaması ile kabul edilmiştir

Herhangi bir tür için başvuruda bulunduktan sonra, müdürlük tarafından denetlenir ve su ürünleri kayıt sistemine kaydedilir.

SKS adı verilen kayıt sistemine girilen bilgileri kullanarak İcmal 1 oluşturulur. Hazırlanan icmallerin 5 gün askı süresi bulunmaktadır. Askı süresi içinde itiraz olmazsa icmaller kabul edilerek il müdürlüğüne gönderilir. İl başkanının sevkiyatı onaylamasından sonra, icmal Su Ürünleri ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek.

İcmaller bu aşamadan sonra kesin olmaktadır. Destekleme ödemesi almaya hak kazanan kişilere %2 oranında hizmet kesintisinin ardından miktarlar iletilmektedir.

 

Desteklenen Proje Giderleri

-Alabalık Yetiştiriciliği

Su Ürünleri  Yetiştiriciliği Desteği

 Birim Fiyat (TL/Kg)

Alabalık

350.000 kg’a kadar (350.000 kg dahil)

0,75 TL

   

 

-Midye ve Yeni Türler İçin Verilen

  • 350.000 kg’a kadar (350.000 kg. dahil): 0,10 TL

Yeni Türler için kilogram başına destek verilmektedir.

  • 350.000 kg’a kadar (350.000 kg dahil): 1,50 TL.