// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

Proje Yönetim Danışmanlığı

Projenin oluşturulması için proje planından iş ve ihtiyaçların analizine, mimari tasarımdan detaylı tasarımına kadar tüm çalışmaları belirli bir disiplinde sunuyoruz. İş ihtiyaçlarına göre geliştirilecek sistemin teknolojisi ve tasarımına bağlı olarak yaygın olarak kabul gören yazılım geliştirme yöntemlerini ve süreç modellerini (CMMI) takip ediyoruz.

Daha profesyonel bilgi birikimi ile yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz. Sektör uzmanlarının desteğinin yanı sıra, birçok iş alanında geliştirdiğimiz farklı teknolojilere sahip ürünler yardımıyla çözüm veya iş fikirleriniz için destek sağlayabiliriz.

İnşaat projelerinde iyi planlama belirsizliği azaltabilir, hedef belirlemeyi daha net hale getirebilir ve verimliliği artırabilir. Doğası gereği, karmaşık inşaat projeleri için planlama çalışmaları, iş projeleri için zaman ve iş gücü tahminlerini içerir. Çalışma planı, bütçe araştırması dahil bir bütündür. Şirketimiz, kritik hatlar oluşturmak için yapı içerisindeki inşaat profesyonelleri ile kaynak planlaması, kaynak dengeleme, ağ diyagramları oluşturma, iş kırılma ve ara bağlantılar kurma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Projenin tamamında oluşturulan kaynaklarla yüklenen iş planı güncellenecek ve işverene işin zamanında ve bütçesinde tamamlanması için önerilerde bulunulacaktır.

 

  • Yatırımın özelliklerine ve sürecine göre bütçe ve zamana odaklanır.
  • En uygun ihale yöntemi belirlenir.
  • İhale belgeleri hazırlanır.
  • Yüklenici firma değerlendirmesi yapılır.
  • İhale prosedürü yürütülür.
  • Yüklenici adaylarının risk analizi ve teknik yeteneklerinin tanıtılması gerçekleşir.

Yatırımın her aşamasında finansal, zaman ve teknik risklerin olup olmadığı tespit edilir, işverene rapor verilir ve çözümler sunulur.

Bir inşaat projesinde bütçe, proje için kaynak ayırmak anlamına gelir. Hazırlanan bütçe kapsamında projenin yatırım kararı verilir. Proje iş programına göre kaynak tahsisi, miktar araştırması ve fiyat sorgulama, inşaat proje bütçesini hazırlar. Sadece bütçeleme hizmetleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda proje sürecinde bütçelerin izlenmesi, kazanılan değer ve sapma analiz raporları ve maliyet kontrol hizmetleri için hizmetler sunar.

Kalite yönetimi hizmetleri, kalite planlaması, kalite güvencesi ve kalite kontrol unsurlarını içerir. Proje sonucunda inşa edilecek tesislerin kalitesi, proje boyunca yapılacak test ve kontrollerle belirlenen seviyeye ulaşacaktır. Kalite yönetim sistemi, işverenin gereksinimlerini, kullanıma uygunluğunu ve ekipmanın zamanında, bütçe dahilinde ve belirlenen teknik şartnamelere uygun olarak teslim edilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.