// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı - KOBİ Teknoyatırım

Teknolojinin hayatımızda her alanda olduğu gibi bu alanda da etkin bir rol oynuyor. Teknoloji bu kadar önemliyken de teknolojiden yararlanmamak olmaz. KOSGEB tarafından KOBİ TEKNOYATIRIM – Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı hayata geçirilerek yenilikçi ürünlerin üretiminde ve ticarileştirilmesindeki yolda işletmelere destek verir. Atimak Mühendislik ve Danışmanlık şirketi olarak bu desteklerden yararlanabilmeniz, destekler hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmeniz için sizlere hizmet veriyoruz.

Programın Amacı Nedir?

 • Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesini,
 • Yüksek teknoloji alanlarında ürün üretmeyi ve ticarileştirmeyi hedefleyerek cari açığa katkı sağlamayı hedefler.

Destek Tipi: Hibe

Proje Süresi: En fazla 36 Ay

Destek Oranı: %60 – %100

Destek Üst Limitleri:

 • Düşük ve orta düşük teknoloji alanları için desteklenecek miktarın üst limiti

Geri ödemeli 700.000 TL,  Geri ödemesiz 300.000 TL

 • Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanları için desteklenecek miktarın üst limiti

Geri ödemeli 4.200.000 TL,   Geri ödemesiz 1.800.000 TL

Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programına Kimler Başvurabilir?

Teknoloji odaklı girişimcilik projesine sahip olan herkes başvuru yapabilir.

Başvuru Şartları

 1. Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için;

 

 • Ar-Ge projesinin azami 5 yıla kadar tamamlandığını gösteren aşağıdaki belgelerden herhangi birini bulunduran
 • Belirli şartları sağlayan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya
 • Patent belgesi olan veya
 • Doktora tezi konusu olan veya
 • Teknolojik Ürün Deneyim belgesi olan veya
 • Yerli teknoloji geliştirme bölgelerinde tamamlanan Ar-Ge faaliyetleri neticesinde kaydedilen veya,KOPYA
 • Kamu Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen işletmeler başvuru yapabilir.

 

 1. Yatırım projelerine yönelik ürün başvurularında bu ürünler cari hesaba katkı sağlayacak cinsten ürünler olmadılır. Cari hesaba katkı sağlayacak uygulamalar listesinde yer alan ürünler esas olup, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında yer alması koşuluyla başvurulabilir.

 

Desteklenen Proje Giderleri
Destek KalemleriDestek Oranları
Personel gideri desteği%100
Makine-teçhizat desteği

%60

(%30 Geri ödemesiz

+

%70 Geri Ödemeli)

Yazılım giderleri desteği
Üretim hattı tasarım giderleri desteği
Eğitim ve danışmanlık desteği
Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği
 • Yerli malı makine, teçhizat ve yazılımın kullanılması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilecektir. Geri ödeme oranı aynı oranda azalır.
 • Belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; geri ödemesiz destek sağlanacaktır.