// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

Kobi Gelişim Destek Programı - KOBİGEL

Kalkınma planında yer alan hedefler ve diğer stratejik dokümanlara bağlı kalınarak, KOBİ’lerin ulusal pazarda yer edinebilmesi, rekabet güçlerini artırabilmeleri ve teknolojik entegrasyonlar ile gelişebilmeleri için KOBİ’ler tarafından hazırlanan projeler KOBİGEL- Kobi Gelişim Destek Programı ile desteklenmektedir. Atimak Mühendislik ve Danışmanlık şirketi olarak bu desteklerden yararlanabilmeniz, destekler hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmeniz için sizlere hizmet veriyoruz.

KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programının Amacı Nedir?

KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programının amacı ulusal sanayi ve ekonomimizin odağında yüksek teknolojili ve katma değerli sektörler yer almaktadır. Ve bu doğrultuda geleneksel sektörlerdeki KOBİ’lerin yüksek teknolojili, daha yenilikçi iş modelleri ile çalışmaya teşvik edilmesidir. Katma değerli sektörlerde kapasite ve becerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Programın Özellikleri

Destek Tipi: Hibe + Kredi

Proje Süresi: 8-36 Ay. Ve talebe göre 4 ay daha ek süre verilebilmektedir.

Destek Üst Limiti:

Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı:

%60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenmektedir).

Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

Kimler Başvurabilir?

KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programı için Proje Teklif Çağrılarında belirtilen şartları sağlayan KOBİ’ler, çağrıdaki proje konularına uygun projeler ile başvuru yapabilmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Proje çağrılarındaki şartları sağlayan KOBİ’ler son başvuru tarihine kadar, internet üzerinden başvuru formlarını doldurabilirler. İlgili yönetmeliklerce belirtilen konulara göre uygun proje seçilmekteedir. Proje seçildikten sonra başvuruya esas belgeler elektronik ortamda sisteme yüklenmesi gerekir. Süreç bu şekilde tamamlanmaktadır.

Desteklenen Proje Giderleri

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenmektedir. Ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine kurul karar vermektedir.

Gayrimenkul alım,

Bina inşaat,

Tefrişat,

Taşıt aracı alım ve/veya kiralama,

Proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve/veya diğer maliyetler,

Vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmemektedir.

Desteklenmesine karar verilen proje kapsamında gider kalemlerinin toplamı ile destek türleri belirli şartlara tabi tutulmaktadır. Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarının sınırları içerisinde, sınırları geçmeyecek şekilde kurul tarafından belirlenmektedir.