// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

Kobi Finansman Destek Programı

Her işletmenin hacmini büyütmesi için finansal desteklere ihtiyacı vardır. Bazen bunlar kredi kullanılarak yapılır. KOSGEB ve devlet iş birliğiyle Kobi Finansman Destek Programı oluşturularak işletmelerin finansal problemleriyle başa çıkmasına destek verilmesi amaçlanmıştır.

Programın Amacı Nedir?

Kobi Finansman Destek Programı ile, KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmeyi ve firmanın ekonomik sorunlarının çözümü için destek sağlamayı amaçlar. İşletmelerin bankalardan uygun bir şekilde kredi alabilmeleri için faiz tutarları desteklenir.

Kobi Finansman Destek Programının Özellikleri

Destek Tipi: Kredi

Kredi Üst Limiti: Girişimci İşletmeler için: 50.000 TL

Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler için: 500.000 TL

Azami Kredi Vadesi: İşletme Kredisi için 18 Ay

Makine Teçhizat Kredisi için ise 36 Ay

Girişimcinin belirli koşullarda (genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını) olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanır.

Kimler Başvurabilir?

  • KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif olan,
  • KOBİ Beyannamesi güncel olan,
  • Programda tanımlanmış işletme türlerinden birinde yer alan işletmeler bu destekten faydalanabilir.

İşletme destekten 3 yıl süreyle yararlanır. 3 yılın sonunda destek programı tekrarlanabilir.

Acil Destek Kredisi; doğal afet,yangın,terör vb. Gibi durumlarda uygulanan bir kredi olduğu için işletme türünün programda kayıtlı olma şartı yoktur.

 

 

Kredi Türüİşletme Türü 
Girişimci İşletmelerStratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmelerAzami Kredi Vadesi
Kredi Üst LimitiDestek PuanıKredi Üst LimitiDestek Puanı 
İşletme Kredisi50.000 TL10 puan500.000 TL12 puan18 Ay
Makine Teçhizat Kredisi36 Ay

 

Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş işletmeler

Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeler, Yıllık faiz oranına uygulanacak destek puanı girişimcinin belirli koşullarda (genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını) olması durumunda üst limit 70.000 TL olarak uygulanmaktadır.

Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, ulusal olarak stratejik öneme sahip öncelikli sektörlerdeki işletmelere 2 puan ilave edilecektir.