// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri Desteği

Programın Amacı Nedir?

Projenin amacı, tarımsal faaliyetlere, özellikle sektördeki çeşitlendirilmiş yatırımların modernizasyonu, oluşturulması, genişletilmesi ve yeniden inşası yoluyla kırsal faaliyetlerin oluşturulması, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesidir.

 

Programın Özellikleri      

Destek Üst Limiti: 500.000 Avro

Destek Oranı: %55-%65

Proje Süresi: 5 Yıl

 

Kimler Başvurabilir

 • Yatırımlarını büyütmek isteyen işletmeler,
 • Tarım sektöründe çeşitlilik sağlamak isteyenler,
 • Çiftlik faaliyetlerini modernize etmek isteyenler,
 • Kırsal faaliyetleri gelir kaynağına dönüştürmeyi hedefleyenler,
 • Organik üretim yaparak ürün yelpazesini genişletmek isteyenler başvurabilir.

 

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Uygulama aşamasında, yeni girişimlere ek olarak, belirli çeşitlendirilmiş faaliyetler için, ilgili ulusal standartlara uyması gerekir.
 • Kurum tarafından yayınlanan formata uygun bir iş planı sunmalıdır. Küçük yatırımlar için basitleştirilmiş bir iş planı sunulacaktır. İş planı, yatırımın gerçekleşmesi ardından tarımsal işletmenin ekonomik sürdürülebilirliğini göstermelidir.
 • Çiftçi veya çiftçi hanesi üyesi iseler, başvuru sürecinde kimliklerini kanıtlamak için Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili birimi tarafından oluşturulan bir veri tabanını veya belgeyi kullanarak statülerini ispatlamalıdırlar.
 • Gerçek kişi ise “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre kırsal alanda bulunma (ikamet) kriterine uygun olmalıdır.
 • Tapu kaydının yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması durumunda, hissedarlardan birisi başvurduğunda diğer hissedarların yatırımcıya yetki ve onay vermesi ve her hissedarın sahip oldukları alan üzerinde inşaat yapılmasını kabul etmiş oldukları ve işletmenin faaliyete geçtikten sonra en az 5 yıl süreyle işletmenin işleyişine engel teşkil edecek başka bir tesis kurmayacaklarının belirtildiği noter onaylı belgeyi online olarak başvuru aşamasında diğer yüklenecek belgeler kısmına yüklemeleri gerekmektedir.
Desteklenen Proje Giderleri

Ayrıca aşağıdaki konularda kırsal, tarımsal ve tarım dışı faaliyetlerin geliştirilmesini amaçlamaktadır:

 • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan, çiçek soğanını barındırmaktadır.
 • Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesini
 • barındırmaktadır.
 • Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler; El sanatları faaliyetlerinin yanı sıra gıda ve gıda dışı işleme ve satışını da barındırmaktadır.
 • Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler;yeme-içme tesisleri, konaklama ve rekreasyon faaliyetlerini barındırmaktadır.
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği; iç sularda üretimi ve ürün satışı yapan restoranları barındırmaktadır.
 • Makine Parkları; yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek yatırımları barındırmaktadır.
 • Yenilenebilir Enerji Tesisleri; elektrik ve ısı üretimi için yapılacak yatırımları barındırmaktadır. Uygun yararlanıcılar, diğer çiftlik faaliyeti çeşitlendirme faaliyetlerinden ve bu tedbir kapsamında yürütülen iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, enerji ihtiyaçlarını karşılayan enerji üretmek için yenilenebilir enerjiye yatırım yapabilirler.