// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

KDV İadesi ve İstisnası Desteği

KDV İadesi Nedir?

KDV iadeleri için, vergilendirilebilir vergi mükellefleri devlet teşvikleri veya istisnaları olarak adlandırılabilir. Katma değer vergisinde yer alan indirim ve indirim mekanizması, nihai tüketici dışındaki kişilere vergi muafiyeti sağlamak için tasarlanmıştır. Üretici-dağıtıcı zincirinde olanlar toplanan vergilerden ödenen vergileri düşürür ve üzerlerinde vergi kalmamasını sağlar. Bu sayede vergi yükünün nihai tüketicide kalmasını sağlayabilirsiniz.Çeşitli durumlarda KDV iadesi uygulamaları sağlanamayabilir. Belirli faaliyet türlerinde, mal veya hizmetlerin satışında katma değer vergisi veya düşük vergi oranı yoktur. Bu durumda satıcı, önceki aşamada oluşturduğu alım satım işlemi ile toplanan katma değer vergisini yansıtamaz. Başka bir deyişle, satıcının yine de vergi ödemesi gerekir. Bazı durumlarda, yasal yükümlülükler nedeniyle, alıcı katma değer vergisinin bir kısmını satıcıya ödeyemez, ancak kendi adına vergi dairesine ödemek zorundadır. Bu durumda KDV iadesi kavramı devreye giriyor.

KDV İstisnası Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından alınacak yatırım malı belge kapsamındaki yazılım, makine, teçhizat, gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesidir. Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’yi geçen stratejik yatırım kapsamındaki inşaat maliyetleri katma değer vergisi iadesinden yararlanabilmektedir.

Mevzuata göre iade hakkı doğuran işlemler aşağıdaki gibidir:

 • İhracat istisnası,
 • Liman ve havaalanı arama işletme,
 • Değerli maden arama işletme,
 • Petrol arama,
 • Boru hatlarıyla taşıma,
 • Teşvik belgeli yatırım malları,
 • Uluslararası taşımacılık,
 • Engellilere araç teslimi.
 • Sarf malzemeleri,
 • Yedek parçalar,
 • Hizmet üretiminde doğrudan veya zorunlu olarak kullanılan masa ve sandalyeler dışında Koltuk, dolap, mobilya gibi demirbaşlar,
 • Araçlar, minibüsler, kamyonetler, Kamyonlar, römorklar ve treylerler Hava, deniz ve demiryolu ulaşım araçları KDV muafiyetine dahil değildir.

 

KDV İadesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

KDV iade prosedürü kapsamında her iade talebi farklı belgeler gerektirmektedir. 3065 sayılı kanunun öngördüğü iade başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir:

11. maddeye göre iade talebi evrakları;

 • İade talep dilekçesi,
 • Gümrük beyannamesi,
 • Satış ve hizmet faturalarına ait liste,
 • Yüklenen Katma Değer Vergisi listesi,
 • İhracatın gerçekleştirildiği dönemin indirilecek KDV listesi,
 • İadesi kabul edilen KDV hesaplama tablosu.

13. maddeye göre iade talebi evrakları;

 • İade talep dilekçesi,
 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenen KDV listesi,
 • İstisnaların beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi,
 • Satış faturaları listesi,
 • İade talep edilen KDV hesaplama tablosu,
 • Vergi dairesinden alınan istisna belgesi örneği.

 

29. maddeye göre iade talebi evrakları;

 • İade talep dilekçesi,
 • Yıllık iade tutarına ilişkin tablo,
 • Yıl içinde her ay tutarını belirten detaylı kesinti listesi,
 • İskonto oranı işleminin yapıldığı yıl, bu işlem için benzer alış ve satış faturaları listesi.

 

KDV İadesini Kimler Alabilir?

Mal ve hizmet ihraç eden kişi ve kuruluşlar KDV iadesi alabilir. Verilen mal veya hizmetlerin yurt dışında kullanılması halinde hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde KDV iadesi alınması mümkündür.

Maliye Bakanlığı, belirli özel durumlarda, vergi alacaklarını teminat altına almak için mükelleflere belirli bir vergi oranında katma değer vergisi kesme hakkı verebilir. Bu kişi veya kuruluşlar, indirimi ve gerekli tüm belge ve belgeleri tamamlamışlarsa, vergi dairesi aracılığıyla katma değer vergisinin iadesini talep edebilirler.

KDV İadesi Ne Zaman Talep Edilir?

Kanun, KDV iadesi hakkına ilişkin vergi faaliyetlerinin var olduğu bir sonraki takvim yılının sonuna kadar kullanılabilmesi için değiştirildi ve 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek. Bu değişikliğe göre 1 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılan işlemlerde, alacak katma değer vergisi iadesi için tam bir vergi muafiyeti talep etmek için gerekli kişi veya kuruluş tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. Lütfen bir sonraki yıldan itibaren ikinci yılı gönderiniz. İki yıllık iade başvurusundaki bu anormalliğin nedeni. Yukarıda belirtilen süre içinde KDV iade talebinin yapılmaması durumunda zaman aşımına uğrayacaktır.