// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

İşletme Geliştirme Destek Programı

Ülkemizde çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme bulunmaktadır. Bu işletmeler kendilerini geliştirmek ve kendileri arasındaki büyüme yarışında öne geçebilmek için çeşitli kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Bu yarışta işletmelere destek olabilmek için KOSGEB tarafından İşletme Geliştirme Destek programı oluşturulmuştur. Atimak Mühendislik ve Danışmanlık şirketi olarak bu desteklerden yararlanabilmeniz, destekler hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmeniz için sizlere hizmet veriyoruz.

Programın Amacı Nedir?

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında bu projenin amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerini artırmak, kurumsallaşma ve markalaşma hareketine ivme kazandırmak ve ekonomideki paylarının artırılması için işletmelere destek vermektir. İşletmelerin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak ve ekonomi yarışında etkin bir rol oynamalarına yardımcı olmaktır.

İşletme Geliştirme Destek Programının Özellikleri

Destek Tipi: Hibe

Destek Oranı: %60 – %100

Kimler Başvurabilir?

KOSGEB veri tabanında yer alan bütün girişimciler ve işletmeler destek programlarından yararlanabilir. Bu işletmeler KOSGEB’e başvuru yapar ve onaylanan başvurular için işletmelerden taahhütname alınır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • İşletmenin gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de aktif kayıtlı durumda olması gerekir.
 • İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
 • İşletmeler için ticaret sicil kaydı olması ve merkezinin Türkiye’de olması gerekir.

Desteklenen Proje Giderleri

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK

ORANI

Yurt İçi Fuar Desteği50.000

 

 

 

 

 

%60%100

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği30.000
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000

75.000

Tasarım Desteği50.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği50.000
Belgelendirme Desteği150.000
Test ve Analiz Desteği100.000
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği80.000
Bağımsız Değerlendirme Desteği20.000
Model Fabrika Desteği70.000
Teknik Danışmanlık Desteği40.000- 50.000

 

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 oranında desteklenir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında;

 • İstihdam edilecek çalışanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranı %20
 • Tasarım merkezleri ve Teknoparklardaki işletmeler ile Ar-Ge merkezleri için Nitelikli eleman istihdamı desteğinin üst limiti 000 TL’dir.

TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.

Test ve analiz desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak hizmetler %80 oranında desteklenir.
 • Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 oranında desteklenir.
 • Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 oranında destek sağlanır.

Belgelendirme desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.
 • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 oranında desteklenir.
 • İşletmelerin yurtdışından temin edecekleri CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenir.
 • Proje süresince yurtdışından temin edilecek CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 000 TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.

Test ve analiz desteği kapsamında;

 • TSE’den alınacak hizmetler %80 oranında desteklenir.
 • Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70 oranında desteklenir.
 • Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, yalnızca TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 oranında destek sağlanır.

Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; ilgili tebliğlere uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 ilave edilir.

Teknoparklardaki işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 TL’dir.