// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

İŞKUR İş Başı Eğitim Programı

İŞKUR İş Başı Eğitim Programı Nedir?

 

İşyerinizde eğer 2 kişi istihdam ediliyorsa İşkur İş Başı Eğitim Programına başvurarak 3. Elemanınızı İşkur üzerinden işe alıp maaş ve sigortasının İŞKUR tarafından ödenmesini sağlayabilirsiniz.

Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilirler?

  • En az iki sigortalı çalışanı olan ve ilgili yasalara uygun olarak kuruma kayıtlı bir iş yeri,
  • Kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret odaları, noterler vb. İşverenler, iş başında eğitim programlarından yararlanabilir.

İşverenler, Programa Nasıl Başvuru Yapabilirler?

 

Belirtilen koşulları sağlayan işverenler, İdare tarafından kendilerine atanan iş ve kariyer danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığıyla talep edebilir veya doğrudan il müdürlüğü / hizmet merkezinden talep edebilir.

İşverenin planlama gereksinimlerini değerlendirmesi sonucu gerekli koşullar karşılanırsa program planı düzenlenir.

Programa Kimler Katılabilirler?

  • 15 yaşını doldurmak,
  • Kuruma kayıtlı olmak,
  • İşsiz olmak.

Ancak;

o   Birinci veya ikinci derece kan akrabaları veya işverenin eşi olan kişiler,

o   Plan başlangıç tarihinden önceki üç ay içinde planı düzenleyecek olan işveren ve onun çalışanları,

işveren ile düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılamazlar.

İşbaşı eğitim programına katılmak isteyenler, kurumumuzun, hizmet merkezimizin veya il büromuzun ilan panolarında yayınlanan ilanlara internet üzerinden veya hizmet merkezi veya il müdürlüğü aracılığıyla başvurabilirler.

Programa Katılacak Kişiler Nasıl Belirlenir?

 

Programı düzenlemek isteyen işverenler, programa katılan kişileri doğrudan seçerek programı düzenleyebilir.

İşveren organizasyon planında kişiyi bulamazsa ve organizasyon katılımcı talep etmişse, işveren, özel koşulları olan ve doğrudan işvereni hedef alan adaylar arasından etkinliği düzenleyebilir. Kimi istediklerinin belirtilmesi durumunda program düzenlenebilir.

Programın Süresi Ne Kadardır?

 

İş başında eğitim planı 320 gerçek güne kadar ayarlayabilir.

Plan, günde en az 5 saat, en fazla 8 saat ve haftada en fazla 45 saat planlamaktır, ancak ön koşul haftada 6 günden fazla değildir. Ayrıca taşra teşkilatı veya hizmet merkezi uygun gördüğü takdirde vardiyalı işyerinin normal çalışma saatleri dışında bir plan düzenlenebilir.

Programa Katılan Kişilerin İstihdam Edilmesi Halinde Sağlanan Destekler Nelerdir?

 

Başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler 42 ay imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa, 30 ay ise diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Ayrıca işveren, işbaşı eğitim kurslarına katılan kişileri işe alırsa 42 aylık süre 48 aydır; 30 aylık süre 36 aya uzatılır.

30 yaşını geçmiş bir kişinin çalıştırılması durumunda İŞKUR, işverene katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar değişen sigorta primi sağlayacaktır.

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’na göre plana katılan kişiler, fiili ücretlerini planı düzenleyen işverenden mahsup etme imkanına sahip olup, bu vergi kanununda öngörülen aylık toplam asgari ücretin yarısını geçmemektedir. İŞKUR’da ödeme için kullanılır.