// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

İhracat Kredisi Destekleri

Programın Amacı Nedir?

İhracat Kredisi Destekleri kapsamında bu programın amacı, bir yatırım ürünü üreten, planlayan işletmenin yurtdışındaki müşterilerinin alım gücünü yükseltmek amacıyla müşterisinin, işletmenin ürettiği ürünü alabilmesi için uygun ihracat kredisi vererek hem işletmenin ihracat profilini güçlendirmek hem de satıcı-müşteri memnuniyetinin oluşmasını sağlamaktır. Yurtdışındaki müşterilerin ülkemizdeki işletmelerden ürün alabilmesi için onlara uygun koşullarda finansman sağlanır.

İhracat Kredisi Destekleri Programının Özellikleri

Destek Üst Limiti: 75.000.000 USD

İhracata yönelik sermaye kredi programı kapsamında 1 ay süre ile hammadde, ara ürün alımları, nihai ürünler, nihai ürünler ve elektrik, su, doğalgaz ve personel giderleri gibi döner ihtiyaçlarınız için fon sağlanmaktadır. Yalnızca başvuru tarihinden önceki en fazla 180 günlük harcamalar için geçerlidir.

İhracata Yönelik Sermaye Kredi” programı kapsamında maksimum program limiti 75.000.000 ABD Doları olup, kredi Euro veya ABD Doları olarak kullanılabilmektedir.

Plan kapsamında işlem bazlı alt limit bulunmamaktadır.

İşletme müşteri bilgileri ile Eximbank’a ihracat kredisi başvurusu yapar ve ardından gerekli işlemleri yapar. Ardından Eximbank’ın müşteriye vereceği kredinin ödemelerini müşteri doğrudan Eximbank’a yapar.

Eğer;

  • Analiz güncellemesi evraklarını bankamıza yollamış iseniz,
  • Analiz güncelleme işlemlerini tamamlamış iseniz,
  • Talep formunuz, onaylı harcama listeleriniz, niyet mektubunuz veya KGF PGS kapsamında yapılacak işlemleriniz sorunsuz olarak tamamlanmış ve bankamızca uygun bulunmuş ise fon uygunluğunun ardından kredi kullanım işlemlerine başlanır.

İhracat işletme sermayesi kredisi kapsamında bir aylık sürenin dışında kullanılan elektrik, su, doğalgaz ve personel giderleri, taşeron giderleri, genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri, sigorta ve yazılım giderleri karşılanamaz.,

Tüm harcamaların KDV hariç tutarları baz alınarak meblağlar belirlenmektedir.

Masraf listesini faturaya yazılan para birimi ile doldurabilirsiniz. Sistem, sağlanılan ücretleri ilgili faturalandırma para birimi ile eşleştirir. Faturalar farklı para birimlerinde göndermek isteniyor ise, her bir para birimindeki toplam tutarı ayrı ayrı belirtilir.

 

Kimler Başvurabilir

Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçılar ve imalatçı – ihracatçılar, ihracatçılar ile Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime veya alım-satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalar ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmalar başvurabilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir?
İşletme, müşteri ve ihracat işleminin detaylarıyla birlikte Eximbank’a başvurarak Bakanlığın alıcı kredisi desteğinden yararlanmak istediği belirterek kredi başvurusunu yapabilecektir.