Yeşil Sanayi Destek Programı

➢ Kimler Faydalanabilir?
– Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar (Mikro ve büyük işletmeler yararlanamaz.)
– Nace Kodu (Sektör) Uygunluğu: İmalat sanayiye yönelik olan işletmeler.
➢ Desteklenen Konu Başlıkları?
– Enerji verimliliği (Örn: Daha az enerji kullanarak veya aynı enerji ile daha çok üretim sağlayan
makine ve teçhizatların alımı)
– Su verimliliği
– Hammadde verimliliği (Örn: Yapay zekanın süreçlere optimizasyonu)
– Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü (Örn: Tekstil de sentetik liflerin geri
dönüşümü)
– Endüstriyel simbiyoz
– Döngüsel ekonomi (Örn: Gıda atıklarından organik gübre)
Bu konu başlıklarından uygun olanlar için yapılacak yeni yatırımlarda Personel gideri, Makine
teçhizat gideri, yazılım giderleri, hizmet alımı giderleri (eğitim, test-analiz-danışmanlık,
belgelendirme vb.) desteklenecektir.
➢ Destek Unsurları Nelerdir?
– Destek Üst Limiti: 4.000.000TL (Geri ödemeli)(KDV Hariç)
– Destek Süresi: Proje süresi en az 8 en fazla 12 aydır.
– Destek Oranı: %70
– Erken Ödeme talebi: Proje onayından sonra teminat mektubu karşılığı desteğe esas proje
tutarının en fazla %50’si kadardır
– Geri Ödeme: Proje bitiş tarihinden sonra ilk 12 ay ödemesiz sonra 4 ay arayla 6 taksit
– Personel giderleri: 500.000TL’ye kadar en fazla 2 yeni personel istihdamı
– Makine teçhizat giderleri: 3.500.000TL’ye kadar yeni makine teçhizat alımı
– Yazılım giderleri: 500.000TL’ye kadar yazılım lisansı veya buluttan kullanım giderleri ve
yazılıma ilişkin eğitim-danışmanlık giderleri dahil olmaktadır.
– Hizmet alımı giderleri: 500.000TL’ ye kadar projeye uygun eğitim, test-analiz- danışmanlık ve
belgelendirme giderleri
➢ Başvuru Şartları?
– En az 2 yıllık firma olması.
– Firma kredi notunun ‘’orta riskli’’ – ‘’az riskli’’ – ‘’iyi’’ – ‘’çok iyi’’ gruplarından birinden
olması.(Findeks’e göre)(Findeks’ten uygunluk raporu gereklidir.)
– Onaylı son mali yılda, mali bilanço veya net satış hasılatının proje bütçesinden büyük olması.
– Son mali yılda bilanço esasına göre defter tutulması gerekmektedir.
– Proje bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.
– Program kapsamında yapılacak tüm mal ve hizmet alımları Dünya Bankası tarafından yayınlanan
listede ki firma ve kişilerden yapılamaz. Bu firmalardan mal ve hizmet alınması desteğin iptaline
neden olacaktır.

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım.