// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

Hibe ve Teşvik Danışmanlığı

Hibe Teşvik Programlarına Yönelik Danışmanlık

Birçok kurum ve kuruluş belirli bir süre içinde özel programlar yoluyla işletmeleri ve devlet desteklerini teşvik etmek için hibe sağlamaktadır.

 Kamu kurumlarına, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve sivil toplum kuruluşlarına, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sağladığı fonlar hakkında bilgi almak ve devlet desteklerinden yararlanmalarına yardımcı olmak için danışmanlık ve proje hizmetleri verilmektedir.

 

Hibe Teşvik Programları

Devletler uzun yıllardan beri, üreticilerin ve işletmelerin gelişmesi için destek vermektedir. Bunun en büyük sebebi, toplumun devamlılığını sağlayan ve iş hayatının devamlılığı için gerekli olan, tekeli engelleyebilen, gelir dağılımındaki dengesizliği ortadan kaldırabilen ve fırsat eşitliğini sağlayabilen fon transfer etme kabiliyetidir. Ticari faaliyetleri desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin coşkusunu artırmak, üst düzey ticaret geliştirmek, ithalat ve ihracat projeleri gibi birçok farklı neden vardır.

Ayrıca bu süreçler, başvuru ve onaydan daha fazlasını içerir. Devlet sübvansiyonları, teşvikler ve proje prosedürleri, belgelerin onaylanması, bakım, uygulama ve fesih gibi birçok aşamayı içerir. Bu süreçlerdeki eksiklik ve hatalar, para ve zaman kaybı riskini beraberinde getirecek, şirketinizi ve iş hayatınızı tehlikeye atacaktır. Başarılı ve sürekli hibe teşvikleri ve proje planlaması, her aşamada profesyonellik gerektirir.

Neden Danışmanlık Hizmeti Almalıyız?

Türkiye’nin destek ve teşvik sistemi dünyadaki en karmaşık sistemlerden biridir. Bu nedenle, gerekli içerik önceden kesin olarak belirlenmelidir. Firmanızın gelişimine cevap verebilecek bir üretim hattı belirlemek daha kolay bir yol gibi görünüyor. Türkiye’deki hemen hemen tüm bakanlıklar ve kurumlar kalem altında birçok hibe ve teşvik sağlıyor. Firmanız için hangi destek yönteminin doğru olduğunu veya hangi fikri destekleyeceğinizi dikkatlice düşünmelisiniz, hangi yöntemi seçerseniz seçin, teşviklerden yararlanacaksınız. Her proje fikri her firma için ayrı ayrı kontrol edilmeli ve buna göre yol haritası belirlenmelidir.


KOSGEB Destekleri

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlanmış olduğu sistemdir. Öncelikle harcama ve daha sonra geri alma modeline göre hibe ve teşvik sistemi vardır. Kalkınmada öncelikli illere göre teşvik oranları % 50 den başlayıp % 80 e kadar çıkmaktadır. Geri ödemeli faizsiz kredi desteği, Genel Destek Programı, dönem dönem proje çağrısı olarak destek sistemi açılmaktadır. Firmaların Ticaret odası yada esnaf odasına kayıt zorunluluğu aranmaktadır. Süreç olarak öncelikle KOSGEB veri tabanına kaydolma daha sonra verilen internet şifresi üzerinden destekler takip edilmektedir.