// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

Hayvancılık Desteği

Programın Amacı Nedir?

Bu programın amacı; kırsal alanlarda istihdamın artırılması, geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, üretim hızının ve kalitenin yükseltilmesi, tarım sektöründe yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması için modem işletmelerin kurulması ve rehabilitasyonu ile makine, alet ve ekipman alımı yatırımlarının desteklenmesidir. Bu şekilde ülkemizde hem yenilikçi yöntemler ile üretim yapılacak hem de bu sektörün gelişimi için önemli adımlar atışmış olacaktır.

Programın Özellikleri  

Ödemeler, T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla yapılır. Destek bedelinin %0,2’si tutarında hizmet komisyonu da bankaya ödenir.

 

Yatırım Konuları

Destek Oranı

Manda

 

(Yeni inşaat yapımı, kapasite artırımı ve rehabilitasyon, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımı)

%50

Damızlık koç-teke alımı

%50

 

Damızlık küçükbaş hayvan yatırımı

%50

 

Kaz ve hindi yetiştiriciliği

(Yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman alımı)

%50

 

İpekböcekçiliği

(Besleme evi yapımı, makine, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi)

%50

 

Arıcılık

(Makine, alet, ekipman ve arıcı barakası alımı)

%50

 


Kimler Başvurabilir

 • Hayvancılık sektöründe büyümek isteyenler,
 • Tarım ve hayvancılık sektöründe yeni teknolojiler ile iş yapmak isteyenler,
 • İşindeki üretim hızını ve kalitesini artırmak isteyenler,
 • Sektördeki istihdam hızını artırmak isteyenler

Bu projeye başvurabilir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Gerçek veya tüzel kişiler, bir projeye yalnızca bir kez uygulanan hibe desteği ile ilgili yatırım konularından yararlanabilir.

 

Desteklenen Proje Giderleri
 1. a) Gerçek ve tüzel kişi manda yetiştiriciliği işletmesi kurulması için yatırım yapmak,
  b) Yetiştiricilerce, yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında kurulmuş veya yatırımı devam eden işletmelerden 1500 başa kadar koç, teke alımına yönelik destekler,
  c) Küçükbaş hayvancılığın ülkemizde geliştirilmesi yolunda, belirlenecek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş hayvan yatırımları,
  ç) Gerçek ve tüzel kişilerin 1.000 adet kaz, 1.000 adet Türk hindisi ve 500 adet ticari kaz yetiştiriciliğine yapacakları yatırımları,
  d) Arıcılık kayıt sistemine kayıtlı ve 50 veya daha fazla arılı kovana sahip arıcılar birliği üreticileri veya arıcıların bal üreticileri birliği arıcılık yatırımı,
  e) İpekböceği yetiştiriciliğini daha ileriye taşımak için gerçek ve tüzel kişilerin bu alana yatırımı,

bu proje tarafından desteklenir.