Fizibilite ve Yatırım Danışmanlığı

Fizibilite Danışmanlığı

Şirketler ve kurumlar, stratejik olarak kendileri için en büyük katma değeri yaratabilecek projeleri planlanan alternatiflerden belirlemek için yaşanabilir bir kültür geliştirmelidir. Türkçede fizibilite “fizibilite” anlamına gelir ve herhangi bir yerde yapılacak bir yatırımın gelecekte gerekli faydaları sağlayıp sağlayamayacağını belirlemek için hemen hemen her sermayenin kullanılması gereken en önemli çalışmalardan biridir.

 • Projenin kapsamını tanımlanır,
 • Arka planı ve ilkeleri açıklanır,
 • İhtiyaç analizi yapılır,
 • Proje tasarım ve uygulama prosedürlerini oluşturulur,
 • Yatırım maliyeti hesaplaması yapılır,
 • İşletme gelir ve gider tahminleri yapılır,
 • Finansal risk analizi yapılır ve fizibilite raporu hazırlanır.

Firmalara yatırım yapmak istedikleri projelerin yatırım kararlarını değerlendirmeleri ve uygun finansman yapısıyla en uygun ve katma değerli projeleri seçmeleri için danışmanlık hizmeti vermek. Bu durumda, projenin ve şirketin mali, teknik ve departman yapısının ayrıntılı analizi yoluyla gelecekteki tahminleri hazırlayın. En iyi yatırım kararlarını verebilmek için planlanan projelerde müşterilere güçlü, zayıf yanları, tehditleri ve fırsatları göstererek destek sağlayın. En doğru yol haritasını yansıtmak üzere hazırlanan fizibilite raporu, finansal kurumların ve yatırımcıların beklentilerini karşılamaktadır.

Fizibilite çalışması kapsamında, pazarda yeterli talep olup olmadığını, teknik açıdan uygulanabilir, ekonomik açıdan karlı ve mali açıdan karlı olup olmadığını belirlemek için pazar araştırması yapılır. Problem anlaşılır ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde yatırım projesi ile ilgili olumlu ya da olumsuz karar verilir.

Fizibilite danışmanlığı, girişimciler ve / veya yatırımcılar tarafından veya bu alandaki uzman kuruluşlar tarafından yürütülebilir. Fizibilite danışmanlığı sağlayan kişi ve kuruluşlar, sonuçlara ulaşmak için objektif olarak fizibilite çalışmaları yürütmeli ve tüm verilere dayalı araştırmalar yapmalıdır. Elde edilen sonuçlar yatırım projesine karar verebilmelidir.


Fizibilite raporuna ne zaman ihtiyaç duyulur?

 • Yatırım kararı alınırken: Herhangi bir proje için doğru yatırım kararını vermeden önce, konuyla ilgili uzmanlar tarafından detaylı bir fizibilite çalışması yapılması gerekmektedir.
 • Yatırım için finansmanı başvurusu: Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar kredi başvurusunda bulunduklarında, yatırım projeleri hakkında adil bir şekilde ayrıntılı fizibilite raporları talep ederler.
 • Teşvik ve destek başvurusunda: Devletin girişimcilere ve yatırımcılara sağladığı teşvik ve desteklerden yararlanmak için planlanan yatırımın fizibilite çalışmasının yapılması gerekmektedir.
 • Yatırımcı ortak arayışında: Yeni yatırımın fizibilite raporu ve mevcut yatırımın değerleme raporu hazırlanmalı ve potansiyel yatırımcı ortakları ile paylaşılmalıdır.

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım danışmanlığı, yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası araçları ve bu araçları yatırımcıların ihtiyacına göre veya yatırımcıların ihtiyacına göre belirli kişi veya gruplara ihraç eden ortaklıklar ve kuruluşlar hakkında yol gösterici görüş ve öneriler sunma yetkisi verme faaliyetlerini ifade eder. Benzer mali durum, risk ve getiri tercihlerine sahiptir.

Yatırım danışmanlığı, benzer mali durumu, risk ve getiri tercihleri olan kişi veya gruba yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına göre veya yatırımcıların ihtiyaçları olmaksızın eğitici yazılı veya sözlü görüş ve öneriler sunan bir faaliyettir.

Yatırım Danışmanlığı Departmanının nihai hedefi, müşterilerimiz arasında uzun vadeli ve çok yönlü bir ilişki kurmak ve verilen tüm hizmetlerin sürekliliğini ve sürekliliğini, sabit standartlara uygun ve sürekli iyileştirilen kalitede sağlamaktır.

Yatırım danışmanlığı ekibimiz deneyimli uzmanlardan oluşur ve şirketler ve bireysel müşteriler için yurtiçi ve yurtdışı sermaye piyasası ürünleri konusunda danışmanlık ve aracılık hizmetleri sağlayabilir.

Yatırımcı merkezli ve piyasa odaklı deneyimli yatırım danışmanlarımız, güçlü araştırmacılarımız ve ürün portföyümüzün oluşturduğu sinerjiye dayalı yatırım kararları vermeniz için size rehberlik edeceğiz.

Yatırım danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde müşterilerimiz, uygunluk ve uygunluk testi sonrasında belirlenen risk-getiri durumlarına ve beklentilerine göre nihai kararlarını kendileri vermektedir. Dijital çağın olanaklarından tam olarak yararlanarak bilgi birikimimizi yatırımcılara aktarmanın yanı sıra, yatırım ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ürünler de geliştiriyoruz.


Yatırım Danışmanlığı hizmetimizin kapsamında verdiğimiz hizmetler:

 • Risk ve destek tercihlerinizin belirlenmesi
 • Risk profilinize göre varlık tahsisi ve tavsiyeleri hazırlanması,
 • Çok sayıda günlük, haftalık, üç aylık ve yıllık raporlar aracılığıyla piyasa ile ilgili görüş ve önerilerin paylaşılması,
 • Model portföyler oluşturun ve bu portföyleri yakından izleyin ve değişen piyasa koşullarına göre anında güncellemelerin sağlanması,
 • Sermaye piyasası araçlarını ve bu araçları ihraç eden kuruluşları incelemek,
 • Yatırımcıların yasal mevzuata ve idari işlemlere bağlı kalmasını sağlamak,
 • Müşterilerin yatırım beklentisi ve risk limitlerini göz önünde bulundurarak analiz yapmak,
 • Danışmanlığı başarıyla sonuçlandırmak adına piyasaya hakim olmak,
 • Yatırımcıları sermaye piyasası araçları hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmek,
 • Müşterilerin varlık ve bütçelerine uygun yatırım aracı seçmelerini sağlamak,
 • Varlığı olan müşterileri tespit etmek ve onlarla iletişime geçmek.

Detaylı bilgi almak için formu doldurun size ulaşalım.