// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

AR-GE VE TASARIM DANIŞMANLIĞI

 

Ar-Ge ve Tasarım Danışmanlığına girmeden önce birkaç kavramı gözden geçirmek daha iyi olur. Ar-Ge merkezinin tanımı: Yasal veya iş merkezi, Türk sermayeli şirketin organizasyon yapısında bağımsız bir birim olarak düzenlenmiştir. Ar-Ge faaliyetleri yurt içinde yer almaktadır. Yeterli Ar-Ge’ye sahip en az 15 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli bulunmaktadır. 2008 yılında çıkarılan Ar-Ge yönetmeliği ile en az 15 tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden firmalar birçok indirim ve muafiyetten yararlanma imkanına sahip olacak. 2008’den Mayıs 2020’ye kadar 163 firma Ar-Ge merkezi kurulması için başvurdu ve 1.238 firma Ar-Ge merkezi kurulması için sertifika aldı. 1.238 sertifikalı firma toplam 60.164 Ar-Ge personeline sahiptir. Şimdiye kadar firmanın gerçekleştirdiği Ar-Ge proje sayısı 44.658’dir. Mayıs 2020’ye kadar kurulan Ar-Ge merkezi toplam 20.220 patent başvurusu yaptı.

Ar-Ge merkezinden kurulum hizmeti alarak bu desteği alabilirsiniz. Bu, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının faydalarından yararlanmak için yapılırsa, o zaman T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın Ar-Ge iş planı için başvuruda bulunmak üzere hazırlaması ve proje hazırlaması gerekir. Firmanızın Ar-Ge merkezine tanınan bu haklardan zamanında ve sorunsuz bir şekilde yararlanabilmesi için bu sürecin titizlikle yönetilmesi gerekmektedir. Danışmanlık formumuz, projeyi müşteriyle başından sonuna kadar yürütmektir.

Gereksinimlere göre, sadece kendi bünyesinde “Ar-Ge Merkezi Belgelendirme” sürecini gerçekleştiren veya bu hizmeti başka dış kaynaklardan sağlayan firmalara “Ar-Ge Merkezi Teknoloji ve Finansal Yönetim” hizmeti verebilir.

Bir İşletmenin Ar-Ge Merkezi Kurabilmesi İçin Asgari Gereklilikler

 Ar-Ge merkezinde en az 15 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam etmesi,

Ar-Ge merkezinin Ar-Ge faaliyetlerini kanun kapsamında yürütmesi,

Başvuru sahibinin işi; yeterli Ar-Ge yönetimi ve teknik varlıkları, Ar-Ge insan kaynakları, fikri mülkiyet hakları, proje ve bilgi kaynakları yönetimi beceri ve yeteneklerine sahip, Ar-Ge merkezi, Ar-Ge ve Ar-Ge merkezinde çalışan destek personelinin fiziksel kontrol mekanizmasına sahip olması,

Net temalar, son tarihler, bütçeler ve Ar-Ge merkezi personel ihtiyaçları olan Ar-Ge ve inovasyon planlarını ve projelerini bulundurması,

Ar-Ge merkezi tek bir birim olarak düzenlenmiş ve tek bir kampüste veya fiziksel mekanda yer almaktadır, Ar-Ge merkezi, “Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu” uyarınca oluşturulan teknoloji geliştirme bölgesi dışında yer alması,

Firmalar için organizasyon yapısı tek bir birim halinde var ise birden fazla Ar-Ge merkezi düzenlenir Firmalar için Ar-Ge faaliyetlerini yapacak Ar-Ge merkezlerinin kurulması ayrı ayrı uygulanmalıdır. Her Ar-Ge merkezi de Türkiye’de üretilmekte veya üretilmektedir. Ticaret yapmak için bir iş yerinizin olmasına gerek yoktur.

İşletmeler, yıl içerisinde her zaman Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunabilirler. Bu başvurular en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Ar-Ge Merkezi Kurmanın Şirketlere Sağladığı Avantajlar

Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, tüm Ar-Ge ve inovasyon harcamaları ile 500 veya daha fazla tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde, bir önceki yıla göre Ar-Ge ve inovasyon harcamalarındaki artışın yarısı aşağıdaki faktörler tarafından belirlenir: Kazançlar iskonto edilmelidir.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik projeleri yürüten Ar-Ge ve destek personeli; bu işler için kazandıkları aşağıdaki maaş oranları, Ar-Ge personelini işte ayrılan zamandan muaf tutmaktadır:

  • Doktoralı veya Temel Bilimler konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için %95,
  • Yüksek lisans veya temel bilimlerde lisans mezunu personel için %90,
  • Diğer personeller için %80 Gelir Vergisi stopajı istisnası

Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri gelir vergisinden muaftır; işverenlerin bu işler için kazandıkları ücretlerin yarısı Maliye Bakanlığı bütçe ödeneğinden 2023 yılına kadar ödeyecekleri ücretlerden hesaplanmalıdır. Her çalışan için zaman sınırı yoktur.

Damga Vergisi İstisnası: Çeşitli Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için çıkarılan kağıtlarda damga vergisi bulunmamaktadır.

Gümrük Vergisi Teşviği: Ar-Ge projeleri, tarife ile ilgili araştırmalar için kullanılan ithal mallar ile çeşitli fonlar kapsamındaki, ihraç edilen senetler ve işlemler damga vergisi ve harçlardan muaftır.

Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri İstisnası: Ar-Ge merkezinin sipariş bazında yürüttüğü Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde belirtilen indirim, teşvik ve istisnalardan% 50 faydalanabilirler. Faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezleri tüm istisnalardan yararlanabilse de sipariş veren firmalar Ar-Ge ve tasarım indirimlerinden ve damga vergisi indirimlerinden yararlanabilmektedir.

Temel Bilimler Desteği: Bakanlıkça yeni istihdam olanakları sağlanması ve onaylanması halinde, Ar-Ge Merkezi sertifikası aldıktan sonra en az lisans diplomasına sahip olan temel fen bilimleri mezunları için hibe desteğidir. Hibe tutarı; yıllık toplam aylık asgari ücrettir. Bir kişi, iki yıla kadar temel bilim desteğinden yararlanabilir. Bu sübvansiyonlar, kapsam dahilindeki kişilerin sigorta primi gün sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından aylık olarak ödenir. Ar-Ge merkezinde; destekten yararlanabilecek maksimum kişi sayısı, Ar-Ge merkezindeki Ar-Ge personelinin gerçek Ar-Ge süresi hesaplanarak oluşturulan “tam zamanlı eşdeğer” Ar-Ge personelinin% 10’unu geçemez.

Teknoloji parkına gitmeden kendi fabrikanızı veya ofisinizi Ar-Ge merkezi ilan etmeniz çok kolaydır.