// Tüm merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz.

Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Teknoloji ve bilime dayalı yeni fikirler, yeni ürünler ortaya koymak isteyen KOBİ’lerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için KOSGEB Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile proje destekleri sunulmaktadır. Atimak Mühendislik ve Danışmanlık şirketi olarak bu desteklerden yararlanabilmeniz, destekler hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmeniz için sizlere hizmet veriyoruz.

Programın Amacı Nedir?

Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı, araştırma ve geliştirmeye dayalı bilimsel ve teknolojik ürünlerin projelerine dayalı yeni fikir ortaya atan, yeni ürünler ortaya koymak isteyen küçük ya da orta ölçekli işletmeleri veya girişimcileri desteklenmenin ve Ürün Geliştirme faaliyetleri ile değişen piyasa koşullarına ve teknolojik imkanlara uyum sağlaması ve KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş ürünlerin üretilmesini sağlamayı benimsemektedir.

Programın Özellikleri

Destek Tipi: Hibe + Kredi

Proje Süresi: En Az 8 Ay, En Fazla İse 24 Ay

Destek Üst Limiti: 750.000 TL

Destek Oranı: %75 – %100

Kimler Başvurabilir?

 • Yeni bir ürün ya da hizmet üretimi fikrine sahip olanlar,
 • Mevcut bir ürün ya da hizmetin gelişim fikrine sahip olanlar,
 • Ürün kalitesinin arttırılırken maliyetinin düşürülmesi yönüne bir proje geliştirme olanlar,
 • Yeni üretim teknolojisi geliştirme gibi proje sahipleri başvuru yapabilir.
Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya TÜİK verilerine dayanarak son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından büyük olan işletmeler,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması ürünü olan,
 • KOSGEB, kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Kamu veya üniversite araştırma merkezlerinde AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan,
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin başvuruları kabul edilmektedir. Katılım koşulları hem ürüne hem de projeye göre değişiklik göstermektedir.
Desteklenen Proje Giderleri
DESTEK UNSURLARIGeri ÖdemesizGeri ÖdemeliDestek Oranı
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği*

 

150.000 TL

 

300.000 TL

 

%75

Personel Gideri Desteği200.000 TL%100
Proje Geliştirme   DesteğiDestek TutarıDestek Oranı
Eğitim Desteği10.000TL

 

 

 

% 75

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği100.000TL
Proje Tanıtım Desteği10.000TL
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği15.000TL
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği100.000TL